Internet na lekcji? Jak pomóc dzieciom rozumieć treści cyfrowe?

Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie życie bez internetu? Choć większość nauczycieli pamięta jeszcze czasy bez sieci, to ich uczniowie już wyrośli w czasie technologii cyfrowej i korzystanie z zasobów internetu jest dla nich zupełnie naturalne. Nie znaczy to jednak, że dzieci potrafią korzystać z zasobów sieci bezpiecznie i efektywnie. Proces edukacji powinien zatem wspomagać je również w tym, by nauczyły się wyszukiwać, selekcjonować i przyswajać wiedzę dostępną w zasobach internetu. Czy można to osiągnąć bez korzystania z internetu w czasie lekcji? Wydaje się to mocno karkołomne o ile w ogóle możliwe. Na szczęście mamy już do dyspozycji tablice interaktywne oraz interaktywne zestawy szkolne, które pomagają nauczycielom wprowadzać dzieci w cyfrowy świat.

Według Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów, dzieci w Polsce wyraźnie odstają od swoich zachodnich rówieśników pod względem rozumienia treści cyfrowych (poziom rozumienia treści jest niższy o około 10% niż średnia europejska). Dzieci nie tylko gorzej radzą sobie z wyszukiwaniem informacji w internecie, ale również z interpretacją danych  ich selekcją. Wynika to z ograniczeń naszego systemu edukacji, w którym nie stosuje się internetu w czasie lekcji. Spośród wszystkich krajów Unii, w Polsce najrzadziej korzysta się z komputerów w szkole. Czas to zmienić!

Wyposażenie wszystkich uczniów w laptopy nie jest ani ekonomicznie dostępne ani zasadne – trudno byłoby kontrolować dostęp i wykorzystanie sprzętu przez wszystkie dzieci w klasie. Stosując jednak tablice interaktywne, można wprowadzić internet do programu zajęć i nie tylko nauczyć dzieci wyszukiwania, selekcji i rozumienia informacji ale również uatrakcyjnić lekcje i w większym stopniu pokazać łączność między zdobywaną przez uczniów wiedzą a życiem praktycznym.

Tablice interaktywne – sposób walki z wykluczeniem społecznym

Nie każde dziecko ma dostęp do komputera czy internetu w domu – szkoła może zatem zapewnić dzieciom równy start i jednakowe możliwości niezależnie od statusu ekonomicznego uczniów. Dzięki tablicom interaktywnym i dostępowi do internetu, nauczyciele mogą na każdej lekcji uzupełniać prowadzony wykład o multimedialne materiały, pokazywać dzieciom filmy, zdjęcia czy nawet proponować gry edukacyjne, któe sprawią, że dzieci będą przyswajać wiedzę szybciej i bardziej efektywnie. Dla nauczycieli, któzy nie są przyzwyczajeni do korzystania z tablicy, nauczenie się obsługi owego urządzenia nie nastręcza trudności – jest tak samo nieskomplikowane jak korzystanie ze zwykłego komputera.