do 14000
do 17500
uzupełniające

Wszystkie pomoce dydaktyczne przedstawione w powyższych kategoriach spełniają następujące warunki:

  •  posiadają deklarację CE
  •  posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta
  •  w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce
  •  dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta
  •  komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy
  •  są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
  •  posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim
  •  posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę od 2 do 5 lat