7 sposobów na podwyższenie efektywności uczenia

7 sposobów na podwyższenie efektywności uczenia za pomocą tablicy interaktywnej

Jak uczyć dzieci efektywnie? Przed takim wyzwaniem stoi każdy nauczyciel, który swoją pracę traktuje poważnie i chce przekazywać uczniom wiedzę tak, by byli z niej w stanie skorzystać. Oczywiście można prowadzić edukację w sposób tradycyjny – przez 45 minut opowiadając o przedmiocie zajęć, podczas gdy dzieci w kupieniu notują (i nic po lekcji niestety nie pamiętają). Można również wykorzystać nowe technologie i przenieść edukację w nowy, interaktywny wymiar.

Jak można wykorzystać tablice interaktywne w procesie edukacji do podniesienia efektywności procesu uczenia?

1.Możliwość lepszego skupienia uwagi uczniów.

Dzieci szybko się nudzą – a ostatnie lata i nadmiar bodźców, który nas otacza sprawia, że uwagę utrzymać jest coraz trudniej. Półgodzinny wykład podczas którego nauczyciel monologuje nie jest w stanie zainteresować współczesnego dziecka. Jeśli jednak wzbogacimy przekaz o zdjęcia, filmy, możliwość robienia notatek bezpośrednio na prezentacji, uwagę dziecka utrzymać znacznie łatwiej.

2.Brak konieczności notowania na lekcji.

Problem dla każdego ucznia  – konieczność robienia notatek. Jak tu się skupić na tym, co mówi nauczyciel, skoro trzeba przepisywać notatki z tablicy? Takiej podzielności uwagi nie ma nikt. Wykorzystując tablice interaktywne można robienie notatek całkowicie pominąć – uczeń dostanie je na maila. A czas na lekcji może wykorzystać na aktywne słuchanie i możliwość zadawania pytań.

3. Odniesienie wiedzy do praktyki.

Jednym z większych problemów współczesnej edukacji jest jej oderwanie od sytuacji życiowych. Uczniowie wkuwając układ trawienny żaby, zapamiętując średnioroczne wydobycie węgla w Polsce czy obliczając objętość graniastosłupa nie widzą celu w przyswajaniu tej wiedzy, gdyż nie mają poczucie tego, że przyda się im ona kiedykolwiek w realnym życiu. Dla nauczyciela ważnym elementem w pracy jest zatem znalezienie takich analogii w codziennym życiu i praktyce by uczniowie mogli nabrać przekonania, że zdobywana przez nich wiedza, ma praktyczny wymiar. Tablice interaktywne, które pozwalają na prezentacje filmików czy obrazów, dają nauczycielom znacznie większe możliwości ukazania uczniom praktycznej strony edukacji.

4.Możliwość eksperymentowania.

Najwięcej zapamiętujemy wtedy, kiedy wykonujemy określone czynności. W przypadku zajęć z fizyki czy chemii, przeprowadzenie działań, które pokażą pewne reakcje w praktyce nie zawsze jest możliwe – nauczyciel nie może zaryzykować zdrowia ucznia czy bezpieczeństwa sali szkolnej po to, by pozwolić uczniowi na uczenie się na błędach. Jest to jednak możliwe za pomocą tablicy interaktywnej – wprawdzie będzie to eksperyment wirtualny, ale umożliwienie uczniowi zabawy z odczynnikami chemicznymi na ekranie monitora, daje namiastkę prawdziwego eksperymentu i uczy szybciej. Taka forma nawiązując to tak popularnych wśród uczniów gier komputerowych pozwala im uczyć się szybciej.

5.Przeprowadzanie symulacji.

Czy łatwiej będzie nauczycielowi historii opisać przebieg bitwy podając ustnie informacje na temat tego ile i jakiego wojska spotkało się z obu wojujących stron? Czy przebieg bitwy pokazany wskaźnikiem na mapie (co i tak jest dość rzadkie w typowej szkole) może uświadomić uczniom skalę działań wojennych? A gdyby tak uczniowie mogli prześledzić przebieg bitwy godzina po godzinie, widząc na interaktywnym ekranie jak poszczególne kompanie nacierają siebie i jak zmienia się statystyka walczących? Pamiętajmy, że dawniej najwięksi stratedzy również przeprowadzali symulacje za pomocą figurek by przygotować się do bitwy – teraz taką symulację można przeprowadzić na ekranie monitora. I na pewno pozwoli ona uczniowi zapamiętać znacznie więcej a przede wszystkim zrozumieć cały proces.

6.Łatwość aranżowania przerw.

Mózg człowieka nie jest w stanie pozostawać w pełnym skupieniu przez dłuższy czas. W przypadku dzieci, pełna koncentracja nie może trwać dłużej niż 10-15 minut. Za pomocą tablicy interaktywnej można wprowadzić szybki, efektywny przerywnik – np. w postaci 3 minutowego zabawnego filmiku, pozostającego w temacie lekcji, ale odrywającego na chwilę umysł dzieci i dzięki temu podnieść efektywność procesów myślowych i zapamiętywania uczniów.

7. Angażowanie uczniów.

Jak wygląda tradycyjne angażowanie uczniów na lekcji? Odbywa się albo poprzez wywoływanie do tablicy (jedno dziecko się poci, pozostałych 25 stuka SMSy na komórkach), zachęcanie do zadawania pytań (dwie pierwsze ławki “kujonów” się zgłaszają, pozostałe 20 dzieci stuka SMSy) lub niezapowiedzianą kartkówkę (pocą się wszystkie dzieci). Tymczasem za pomocą tablicy można to zaangażowanie wyraźniej zwiększyć czyniąc dodatkowo zajęcia przyjemnymi i bezstresowymi. Przykładowo – tablice dualne pozwalają pracować jednocześnie dwóm uczniom (można zatem klasę podzielić na dwa konkurujące obozy, z których po kolei typowane jest dziecko do rozwiązania zadania na tablicy, a pozostali uczniowie mu pomagają). Innym pomysłem może być zabawa w kalambury czy możliwość przeprowadzenia szybkiej ankiety (jeśli na wyposażeniu klasy znajdują się piloty do głosowania). W budowaniu zaangażowania uczniów w sali szkolnej wyposażonej w nowoczesny multimedialny sprzęt, nauczyciela ogranicza jedynie jego fantazja.