Szkolenie ma 3 etapy – trzy moduły (w zależności od stopnia zaawansowania nauczycieli). Skierowane jest do nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w praktycznym wykorzystaniu tablicy interaktywnej na lekcjach. Szkolenie ma formę warsztatów.

Moduł I

Skierowany do nauczycieli, którzy nie mają częstego kontaktu z tablicą interaktywną i używają jej sporadycznie.

Moduł II

Skierowany do nauczycieli, którzy mają duży kontakt z tablicą interaktywną i chcieliby lepiej poznać jej funkcjonalność.

Moduł III

Skierowany do nauczycieli, którzy mają częsty kontakt z tablicą interaktywną – z podstawowych funkcjonalności korzystają bez problemu.