1. Aktywizacja uczniów – lekcje prowadzone z użyciem tablicy interaktywnej angażują uczniów, którzy wykazują większą aktywność, zainteresowanie.
  2. Zapamiętywanie – dzięki tablicą interaktywnym wiedza przekazywana uczniom, jest lepiej przez nich przyswajana. Atrakcyjna forma przekazu pozytywnie wpływa na zapamiętywanie.
  3. Atrakcyjność lekcji – lekcje już nigdy nie są nudne i nużące
  4. Dostęp do informacji – przeprowadzone lekcje można odtwarzać kilkakrotnie (np. lekcje powtórzeniowe), dzięki możliwości ich zapisywania.
  5. Eksperymenty, badania – tablice interaktywne umożliwiają bieżące wprowadzanie danych, wykresów.
  6. Łatwość obsługi – tablice interaktywne są bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze.